ระบบบำบัด EVAC

EVAC
EVAC เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบการจัดการน้ำดี น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะ ตั้งแต่การจัดเก็บ ลำเลียง ไปจนถึงขั้นตอนการบำบัด สำหรับเรือขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในทะเลและมหาสมุทรและอาคารบ้านเรือนบนผืนแผ่นดิน บริษัท EVAC เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน ISO 14001:2004

ระบบจัดการและบำบัดน้ำเสียของ EVAC เป็นระบบปิดและเป็นระบบที่ครบวงจร โดยสินค้ามีตั้งแต่ส้วมสูญญากาศ ระบบสร้างสูญญากาศ ระบบท่อสูญญากาศ ระบบแท้งค์ และเครื่องจักรบำบัดน้ำเสีย โดยระบบของ EVAC เป็นระบบสูญญากาศ ซึ่งต่างจากระบบกำจัดของเสียแบบทั่วไปที่หลักการใช้แรงโน้มถ่วง ทำให้ระบบของ EVAC สามารถติดตั้งและทำงานได้ทุกทิศทางและสามารถประหยัดการใช้น้ำได้ดีกว่าระบบกำจัดของเสียทั่วไปถึง 80% โดยสินค้าของ EVAC สามารถแบ่งตามตลาดได้หลักๆ 2 ภาคส่วนคือ

  1. สินค้าที่ใช้ภายในเรือและสิ่งก่อสร้างในทะเล : โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายคือ ระบบส้วมสูญญากาศ ระบบบำบัดของเสีย ระบบจัดการอาหารที่เหลือค้าง ระบบจัดการน้ำดี และอื่นๆอีกมากมาย โดยสินค้าในภาคส่วนนี้จะใช้กับเรือทั่วไป เรือขนสินค้า เรือยอชท์ เรือนาวิกโยธิน เรือครูซ และสิ่งก่อสร้างกลางทะเลอื่นๆ
  2. สินค้าที่ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน : สินค้าของ EVAC ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะเรือเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น สนามบิน โรงเรียน สถานีรถไฟ มหาวิทยาลัย สถานพยาบาล ห้าง ตึกระฟ้า ศูนย์จัดแสดงสินค้า และอาคารประเภทอื่นๆที่มีการใช้งานระบบสุขภัณฑ์อย่างหนัก

ด้วยระบบของ EVAC ผู้ใช้สามารถประหยัดการใช้น้ำที่มาจากการกดน้ำในห้องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( ใช้น้ำเพียง 1.2 ลิตรต่อการกดน้ำ 1 ครั้ง ) และยังช่วยให้การออกแบบระบบท่อเป็นไปด้วยความสะดวกและง่ายดายด้วยระบบท่อที่สามารถออกแบบให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้