ประตูกันเสียง ทนไฟ คอนโด โรงแรม

ACOUSTIC AND FIRE RETARDANT DOOR
ประตูกันเสียง ADR ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบ บนพื้นฐานวัสดุคุณภาพดีเช่นเดียวกับผนังเลื่อนกั้นห้องกันเสียง จึงเหมาะกับการใช้งานทั้งในอาคารสาธารณะ เช่น โรงภาพยนต์ สนามกีฬา โรงยิม สถานที่จัดคอนเสิร์ต ตลอดจนที่พักอาศัย ประตูกันเสียง ADR มีความสามารถในการลดทอนเสียงที่ส่งผ่านระหว่างห้อง หรือจากภายนอกห้องเข้ามาภายในห้อง โดยมีคุณสมบัติการกันเสียงตั้งแต่ STC40 ถึง STC54

สำหรับลูกค้า โรงแรม คอนโด อพาตเมนท์ หรือแม้แต่ที่พักอาศัย ที่มีความกังวลเรื่องน้ำหนักบานประตู และความสะดวกในการใช้งาน ประตูกันเสียง ADR จึงมีรุ่นพิเศษ ที่มีน้ำหนักที่เบามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่ผู้ใช้งานทุกวัย โดยยังคงรักษาคุณสมบัติการทนไฟและการกันเสียงรบกวนไว้เป็นอย่างดี คุณสมบัติการกันเสียงเริ่มตั้งแต่ STC33 ขึ้นไป (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTME90) และการทนไฟ 30 นาที และ 60 นาที (ได้รับการรับรองทั้งหัวข้อ Integrity และ Insulation ตามมาตรฐาน BS476 Part 20, 22) จากสถาบันการทดสอบระดับประเทศ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา