ม่านกันควัน ทนไฟ

Smoke & Fire retardant curtain

ม่านกันควัน ทนไฟ จะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อช่วยชะลอการแพร่กระจายของกลุ่มควัน รวมถึงการลุกลามของเปลวไฟตามมาตรฐาน E120 ที่จะช่วยลดความสูญเสียทรัพย์สินไม่ให้แผ่เป็นวงกว้างและเหนือสิ่งอื่นใดจะช่วยปกป้องชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาภายในอาคาร

ระบบม่าน จะทำงานเมื่อแผงควบคุมได้รับสัญญาณจากระบบ SHEV, ระบบเตือนอัคคีภัยภายในอาคาร, หรือเมื่อผู้ใช้กดปุ่มฉุกเฉิน ตัวม่านจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วที่คงที่และปลอดภัยแม้ว่าระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดจะถูกตัด หากในอาคารมีระบบยกเลิกสัญญาณอัคคีภัย ( False alarm ) ระบบม่านจะอยู่ในสถานะ Stand-by และเมื่อผู้ใช้ทำการรีเซ็ทระบบ ม่านจะถูกม้วนเก็บเข้าที่แม้ว่าระบบไฟฟ้าในอาคารจะถูกตัด

กลุ่มงานสถาปัตยกรรมที่ควรติดตั้งม่านกันควัน ทนไฟ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ได้แก่ ตึกสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า คอนโด โรงแรม อพาต์เมนต์ คลังสินค้า สนามบิน สถานีรถไฟ เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา