ผนังกระจกกันเสียง

ACOUSTIC GLASS PARTITION

ในออฟฟิศสมัยใหม่ที่พื้นที่มีจำกัด การจัดสรรพื้นที่ภายในออฟฟิศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด สร้างบรรยากาศความรู้สึกมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นส่วนตัว ยืดหยุ่น ตามแนวคิดการออกแบบ smart office space จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ระบบเฟรมอลูมิเนียมผนังกระจก 2 ชั้น สำหรับกั้นห้องสำนักงาน โดย ADR ที่ได้รับการออกแบบชิ้นส่วนข้อต่อและซีลยางให้ลงตัว เพื่อให้งานติดตั้งทำได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ และกันเสียง จะช่วยตอบโจทย์สร้างสรรให้พื้นที่ภายในชั้น ดูกว้าง โปร่งโล่งสบาย ไม่อึดอัด เปิดรับแสงธรรมชาติ และให้ความรู้สึกการเชื่อมโยง-เข้าถึงกันได้ของพนักงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ คุณสมบัติการกันเสียงที่สูงถึง 46 dB Rw* ซึ่งมากกว่าผนังกระจกชั้นเดียวที่มักใช้กันทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบัติการกันเสียงเพียงแค่ 30-38 dB Rw หรือต่ำกว่านี้ ส่งผลให้บรรยากาศการทำงานนอกจากจะคงความ teamwork แล้ว ก็ยังมีมุมที่เป็นส่วนตัว สามารถจดจ่อใช้ความคิดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หมายเหตุ
*ทดสอบในห้องทดลองตามมาตรฐาน ISO10140-1:2021 เมื่อใช้ระบบเฟรมร่วมกับกระจกลามิเนต 6 mm+0.76+6.0 mm สองชั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา