RECRUITMENT2019-10-26T13:45:34+07:00
สมัครงานตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน / วิศวกรฝ่ายผลิต สำนักงานแพรกษา2020-01-28T14:16:05+07:00

วิศวกรโรงงาน / วิศวกรฝ่ายผลิต สำนักงานแพรกษา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ไม่ระบุ
 • อัตรา : 1 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนและควบคุมการผลิต
 2. ออกแบบและปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. ออกแบบและพัฒนา เครื่องจักร / Jig ที่ช่วยลดของเสีย และเวลาการผลิต
 4. ตรวจสอบแบบผลิต และทำการควบคุมการผลิตให้ได้ตามแบบ
 5. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน โดยการแก้ไขปัญหาอย่างชั่วคราวและยั่งยืน
 6. จัดทำรายงานประสิทธิภาพการผลิตของเสีย แนวทางแก้ปัญหา โดยทำงานกับ cross functional team ร่วมกับแผนก QC และวิศวกรออกแบบ
 7. จัดทำคู่มือการทำงานสำหรับสินค้าใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์
 3. ประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบสายการผลิต 1 – 5 ปี
 4. มีทักษะการวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา แก้ไขปัญหาทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
 5. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
 6. มีประสบการณ์ออกแบบเครื่องจักรและกลไกทางวิศวกรรม
 7. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD / Solidworks ได้
 8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word / Excel / Powerpoint ได้อย่างชำนาญ

 

วิธีการสมัคร

– สมัครทาง E-mail

– ทางจดหมาย

– สมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

บริษัท วรรธนะ จำกัด

โทรศัพท์ : 02-7036832-5

Email : hr.wattana@gmail.com

แฟกซ์ : 02-381-4709

เว็บไซต์ : www.wattana-company.com

Facebook fanpage : www.facebook.com/WattanaCoLtd/

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานแพรกษา

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ระดับกลาง)2020-01-28T14:39:45+07:00

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ระดับกลาง)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ไม่ระบุ
 • อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. เขียนแบบด้วย AUTOCAD เพื่อทำ Outside drawing และแบบผลิต
 2. ถอดปริมาณงาน คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้เพื่อการผลิต
 3. ทำงานร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบ
 4. ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
 2. เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. ประสบการณ์การเขียนแบบด้วย AUTOCAD 2 – 8 ปี
 4. หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Solidworks จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความละเอียด รอบคอบ มีทักษะการแก้ไขปัญหา รักการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง
 6. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word / Excel / Power Point ได้

 

วิธีการสมัคร

– สมัครทาง E-mail

– ทางจดหมาย

– สมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

บริษัท วรรธนะ จำกัด

โทรศัพท์ : 02-381-4700-5

E-mail : hr.wattana@gmail.com

แฟกซ์ : 02-381-4709

เว็บไซต์ : www.wattana-company.com

Facebook fanpage : www.facebook.com/WattanaCoLtd/

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำโรงงานแพรกษา

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สำนักงานสุขุมวิท 402020-01-28T14:37:53+07:00

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สำนักงานสุขุมวิท 40

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน : ตามความสามารถ
 • อัตรา : หลายอัตรา

 

รายละเอียดงาน

 1. เขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
 2. บริษัท ฯ ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการทำงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี (บริษัท ฯ ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการทำงาน)
 4. มีใจรักในการเรียนรู้งานออกแบบ
 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

วิธีการสมัคร

– สมัครทาง E-mail

– ทางจดหมาย

– สมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

บริษัท วรรธนะ จำกัด

81 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนพระราม 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-381-4700-5

E-mail : hr.wattana@gmail.com

แฟกซ์ : 02-3814709

เว็บไซต์ : www.wattana-company.com

Facebook fanpage : www.facebook.com/WattanaCoLtd/

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย หรือ ทองหล่อ (สำนักงานสุขุมวิท 40)

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (กลุ่มลูกค้าสถาปนิกและมัณฑนากร) สำนักงานสุขุมวิท 402020-01-28T14:31:33+07:00

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (กลุ่มลูกค้าสถาปนิกและมัณฑนากร) สำนักงานสุขุมวิท 40

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน : ไม่ระบุ
 • อัตรา : หลายอัตรา

 

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลงานบริการลูกค้า ติดต่อบริษัท สถาปนิก , ตกแต่งภายใน หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบออกไปติดต่อพบปะผู้คน
 3. ไม่จำเป็นต้องมียานพาหนะเป็นของตน บริษัท ฯ ได้จัดรถส่วนกลางให้ใช้
 4. บริษัท ฯ จัดมือถือ ประกันอุบัติเหตุให้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ถ้ามีประสบการณ์ในการติดต่อ บริษัท สถาปนิก ตกแต่งภายใน หรือฝ่ายออกแบบของหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบออกไปติดต่อพบปะผู้คน
 5. ไม่จำเป็นต้องมียานพาหนะเป็นของตน บริษัท ฯ ได้จัดรถส่วนกลางให้ใช้
 6. บริษัท ฯ จัดมือถือ , ประกันอุบัติเหตุให้

 

วิธีการสมัคร

– สมัครทาง E-mail

– ทางจดหมาย

– สมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

บริษัท วรรธนะ จำกัด

81 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนพระราม 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-321-4700-5

E-mail : hr.wattana@gmail.com

แฟกซ์ : 02-3214709

เว็บไซต์ : www.wattana-company.com

Facebook fanpage : www.facebook.com/WattanaCoLtd/

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ทำงานที่สำนักงานสุขุมวิท 40 ซอยบ้านกล่วยใต้ (สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย หรือทองหล่อ)

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สมัครงานตำแหน่ง พนักงานขายสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง , ตกแต่งอาคาร และหัวหน้าทีมขาย2020-01-28T14:25:53+07:00

พนักงานขายสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง , ตกแต่งอาคาร และหัวหน้าทีมขาย

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 • เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
 • อัตรา : หลายอัตรา

 

รายละเอียดงาน

 1. ขายสินค้าเกี่ยวกับอาคาร
 2. บริษัท ฯ จัดมือถือ , ประกันอุบัติเหตุให้
 3. บริษัท ฯ มีโบนัสและคอมมิชชั่นจากการขาย, มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อกับมัณฑนากร หรือ สถาปนิก (หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าผ่านผู้ออกแบบเอกชน หรือ ราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ขายสินค้าหน้าโครงการก่อสร้าง
 4. ไม่จำเป็นต้องมียานพาหนะเป็นของตน บริษัท ฯ ได้จัดรถส่วนกลางให้ใช้

 

วิธีการสมัคร

– สมัครทาง E-mail

– ทางจดหมาย

– สมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

บริษัท วรรธนะ จำกัด

81 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนพระราม 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-381-4700-5

E-mail : hr.wattana@gmail.com

เว็บไซต์ : www.wattana-company.com

Facebook fanpage : www.facebook.com/WattanaCoLtd/

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ทำงานที่สำนักงานสุขุมวิท 40 ซอยบ้านกล้วยใต้ (สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย หรือทองหล่อ)

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โฟร์แมน / วิศวกรสนาม สำนักงานแพรกษา2020-01-28T14:24:44+07:00

เจ้าหน้าที่โฟร์แมน / วิศวกรสนาม สำนักงานแพรกษา

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
 • อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

รายละอียดงาน

 1. เข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อตรวจสอบ จดบันทึกรายละเอียดเพื่อนำเข้าข้อมูลกลับมาให้ฝ่ายจัดทำแบบ
 2. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานกับลูกค้าและแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามกำหนดและได้มาตราฐาน
 4. ควบคุม แนะนำ และดูแลการปฏิบัติงานของช่างที่มาหน้างาน
 5. เข้าหน้างานเพื่อตรวจเช็คปัญหา / ข้อร้องเรียน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและทำรายงานความคืบหน้า / ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 40 ปี
 3. ประสบการณ์ในสายงานที่ใกล้เคียง 1- 5 ปี
 4. ผู้มีประสบการณ์เขียนแบบด้วย AutoCAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word / Excel / Power Point เพื่อทำรายงานความคืบหน้า
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการทำงานเป็นทีม อ่อนน้อมถ่อมตน
 7. มีทักษะการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการสื่อสาร
 8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 9. มีใบขับขี่ และสามารถขับรถยนต์ได้

 

วิธีการสมัคร

– สมัครทาง E-mail

– ทางจดหมาย

– สมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

บริษัท วรรธนะ จำกัด

81 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนพระราม 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-381-4700-5

E-mail : hr.wattana@gmail.com

เว็บไซต์ : www.wattana-company.com

Facebook fanpage : www.facebook.com/WattanaCoLtd/

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานแพรกษา

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและวางแผน (อาวุโส) [สำนักงานแพรกษา]2020-01-28T14:24:05+07:00

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและวางแผน (อาวุโส) [สำนักงานแพรกษา]

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน : ไม่ระบุ
 • อัตรา : 2 อัตรา

 

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนและมอบหมายคิวงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ในระยะสั้นและระยะกลาง
 2. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับข้อมูลและนัดหมายวันเวลาที่สามารถเข้าทำงานที่หน้างาน
 3. ทำแผนการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพและการให้บริการ
 4. จัดทำแผนการอบรมพนักงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส / ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบริการและวางแผนคิวช่างติดตั้ง 2 – 10 ปี
 4. มีทักษะการบริหารและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี
 5. มีใจรักงานการให้บริการและทำงานเป็นทีม
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , Power point ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

วิธีการสมัคร

– สมัครทาง E-mail

– ทางจดหมาย

– สมัครด้วยตนเอง

 

ติดต่อ

บริษัท วรรธนะ จำกัด

81 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนพระราม 4

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-381-4700-5

E-mail : hr.wattana@gmail.com

แฟกซ์ : 02-381-4709

เว็บไซต์ : www.wattana-company.com

Facebook fanpage : www.facebook.com/WattanaCoLtd/

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานแพรกษา

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

Go to Top