Wattana Company

  • th
    • en

BIZPOD เป็นห้องเก็บเสียงแบบเคลื่อนที่ได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานหลักคือ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความเป็นส่วนตัวในการประชุมงานหรือติดต่อธุรกิจ โดยเสียงจากภายนอกจะสามารถเดินทางผ่านกระจกและผนังเก็บเสียงเข้ามาภายในห้องได้น้อย และในขณะเดียวกัน เสียงจากภายในห้องก็จะผ่านออกไปภายนอกห้องได้น้อยเช่นเดียวกัน ภายในห้องบุด้วยวัสดุดูดซับเสียงเพื่อลดเสียงก้องเพื่อให้เสียงของการสนทนามีความชัดเจน สินค้า BIZPOD มีทั้งหมด 4 รุ่น และมีสีของตัวห้องให้เลือกมากกว่า 10 สี 

คุณสมับติหลัก

• พัดลมระบายอากาศ : พัดลมในห้อง BIZPOD ติดตั้งอยู่ 2 จุดภายในห้อง โดยตัวหนึ่งทำหน้าที่ดูดอากาศดีเข้ามาภายในห้อง และอีกตัวหนึ่งหน้าที่ระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปภายนอกห้อง โดยเสียงจากภายนอกห้องจะไม่สามารถเข้ามาภายในห้องผ่านทางช่องพัดลมได้

• สวิตท์อินฟราเรด : ทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในห้อง เมื่อมีคนเข้ามาภายในห้อง ดวงไฟจะติดโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้ออกจากห้องไป ดวงไฟจะดับ

• Power receptacles : ภายในห้องมีที่สำหรับเสียบสาย USB เพื่อชาร์จไฟอุปกรณ์ต่างๆ

• การป้องกันเสียง : กระจกลามิเนตและผนังห้องสามารถกันเสียงลอดผ่านได้สูงสุดถึง STC35

• การป้องกันความชื้น : ตัวห้องทำจากวัสดุป้องกันความชื้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้า

• วัสดุบุภายนอกห้อง : ลูกค้าสามารถเลือกสีและลวดลายวัสดุบุภายนอกห้อง BIZPOD ได้มากกว่า 10 สี เพื่อให้ได้สีที่เข้ากับดีไซน์โดยรวมของอาคารมากที่สุด

• การเคลื่อนย้าย : ห้อง BIZPOD เป็นห้องที่ประกอบด้วยวิธีการ Knock down ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย สามารถย้ายห้องไปติดตั้งได้ทุกที่

• ขาตั้งแบบปรับสมดุล : ช่วยให้ห้อง BIZPOD สามารถตั้งวางได้แม้บนพื้นที่ไม่เรียบสนิท