ประตู Bifold

BIFOLD DOOR
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาประตู Bifold นั้นเริ่มมาจากอุตสาหกรรมการบินเมื่อมีความต้องการที่จะสร้างประตูทางเข้าขนาดใหญ่สำหรับโรงเก็บเครื่องบิน ประตู Bifold ซึ่งเป็นประตู 2 ชิ้นมีรูปแบบการเก็บแบบพับขึ้นด้านบนจึงถูกสร้างขึ้นมา และถุกใช้มาอย่างต่อเนื่องนานหลายทศวรรษ จนกลายมาเป็นหนึ่งในรูปแบบประตูที่ได้รับความนิยมในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ประตูแบบ Bifold มีความแตกต่างจากประตูทั่วไปหรือระบบ shutter ตรงที่มีรอยต่อเพียงเล็กน้อยช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างสรรค์ประตูทางเข้าออกอาคารที่มีความเรียบหรูดูสะอาดแต่ยังคงไว้ซึ่งความมีสไตล์

เมื่อเปิดออก ประตู Bifold ยังสามารถถูกออกแบบและโปรแกรมให้ทำหน้าที่เป็นซุ้มบังแดดสำหรับลูกค้าและผู้ที่สัญจรไปมาได้อีกด้วย ประตู Bifold มีความแข็งแรงและได้รับออกการแบบมาให้ทนแรงลมได้เป็นอย่างดี ประตู Bifold ใช้บังคับและควบคุมด้วยระบบมอร์เตอร์ไฟฟ้า

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา